Biologisch bestrijden

Spint Biologisch bestrijden

Er komen veel soorten spintmijten voor in Nederland en ze vallen zowel binnen- als buitenplanten aan. Ze kunnen vooral destructief zijn in kassen. Spintmijten zijn geen echte insecten, maar worden geclassificeerd als een soort spinachtige, verwanten van spinnen, teken en…