Huis

Waar moet je aan denken bij een inboedelverzekering?

Wat eeninboedelverzekeringis? Dit is een verzekering die dekking biedt aan spullen in een huis. De schade aan de spullen kan ontstaan zijn vanwege brand, diefstal of bijvoorbeeld inbraak. Samen met de eveneens bekende opstalverzekering maakt de inboedelverzekering onderdeel uit van wat men de woonhuisverzekering noemt. Deze verzekering moet de consument extra zekerheid bieden als er dus sprake is van schade.

Een inboedelverzekering sluit je niet zomaar even af

Een inboedelverzekering sluit je niet zomaar even af. Inlezen en kennis opdoen is belangrijk om later niet in de problemen te komen. In ons land zijn erg veel verzekeraars die een inboedelverzekering aanbieden. Hier geldt dat elke verzekeraar de eigen voorwaarden toepast, eigen polisvoorwaarden toepast dus. Dan moet je denken aan verschillen in de hoogte van de te vergoeden schade en de aanwezigheid van een eigen risico. De voorwaarden en de dekkingen lees je dus altijd goed door voor je besluit een inboedelverzekering af te sluiten.

Alle losse spullen in je huis zijn verzekerd

Sluit je een inboedelverzekering af dan zijn alle losse spullen in je huis verzekerd. Dan gaat het dus om je televisie, en bijvoorbeeld het bestek. De meeste verzekeraars maken nog weer onderscheid in losse en vaste spullen. Wat vast aan je huis zit, valt niet onder de verzekering. De keuken is hier een goed voorbeeld van. De keuken is namelijk alleen weg te halen als je gereedschap gebruikt. Je kunt dus zeggen dat alles dat in de woning is en wat je zo op kunt pakken en mee kunt nemen onder de inboedelverzekering valt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zorgverzekering sluit je geheel vrijwillig een inboedelverzekering af. Dat is dus niet verplicht. Aan de andere kant zijn verzekeraars niet verplicht om jou als klant te verzekeren als jij je aanmeldt. Ze mogen je weigeren, al dienen ze de reden dan wel schriftelijk kenbaar te maken.

Meest voorkomende verzekering is de basisdekking

Als je kijkt naar de verschillende dekkingen die door de verzekeraars verleend worden dan onderscheiden we in de eerste plaats de basisdekking. Deze dekking zie je in de praktijk het meest. De schades die in de polisvoorwaarden benoemd staan worden dan vergoed. In negen van de tien gevallen gaat het dan om brandschade, waterschade, schade door inbraak en schade door blikseminslag. Je kunt ook kiezen voor de zogenaamde uitgebreide dekking. In dat geval ben je gedekt voor schade die ontstaat door storm, vandalisme, en aanvullende waterschade. Dan moet je denken aan schade veroorzaakt door het aquarium bijvoorbeeld, of schade door je waterbed. Nog uitgebreider is de extra uitgebreide dekking. Nu ben je ook verzekerd voor schade door schroei en smeltschade, stroomuitval. Maar ook voor hak- en breekwerk bij het vinden van de schadeoorzaak in je huis en schade aan de tuinmeubels en wasgoed in je tuin.

Vind hier de beste inboedelverzekering voor jou!

Lees altijd goed de polisvoorwaarden

Binnen de uitgebreide all risk dekking worden in feite alle schadegevallen vergoed door de verzekering. Daar vallen ook de schades onder die door eigen fouten zijn ontstaan dus. Toch kan dit ook nu weer anders zijn en kan de verzekeraar bepaalde gevallen uitgesloten hebben. Verstandig dus om dit te lezen in de polisvoorwaarden.

De opstalverzekering is iets heel anders

Nog steeds wordt de inboedelverzekering wel eens verward met de opstalverzekering. Onterecht, want dit is toch een heel andere verzekering. Daar waar de inboedelverzekering de schade aan spullen uit de inboedel die niet aan de woning vastzitten dekt, daar dekt de opstalverzekering de schade aan het huis zelf en de spullen die wel aan de woning vastzitten. Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat je in een huurhuis woont. In dat geval krijg je in relatie tot de inboedelverzekering te maken met zaken als het huurdersbelang. Onder dit belang vallen de zaken die de huurder heeft verbeterd aan de woning, maar die niet meegenomen kunnen worden als sprake is van een verhuizing. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je zelf een nieuwe badkamer of een mooie houten vloer in je huurhuis hebt laten leggen. Het gaat dan wel om een verlijmde vloer. Kliklaminaat is immers wel mee te nemen.

Aanpassingen en verbeteringen aan de woning die zijn overgenomen van de oude huurders van de woning, kunnen onder huurdersbelang binnen de inboedelverzekering worden opgenomen. Je kunt het huurdersbelang meeverzekeren bij de inboedelverzekering. Vaak houden verzekeraars al een beetje rekening met dit belang. Ze houden dan bijvoorbeeld standaard een percentage van de verzekerde waarde van de inboedel aan voor dit huurdersbelang. Daarbij wordt niet zelden een percentage van 10 procent aangehouden.

Verlaag je premie

Je kunt overigens op verschillende manieren zorgen dat je minder premie voor de inboedelverzekering hoeft te betalen. Dit kan bijvoorbeeld de installatie van inbraakwerend glas zijn. Want als je dat laat installeren dan gaat je premie voor de inboedelverzekering omlaag. De wijze waarop het beschadigde glas wordt vergoed, is dan wel weer afhankelijk van de wijze waarop glas is verzekerd. Glas is namelijk weer te verzekeren via een aanvullende module als het gaat om de inboedelverzekering. Glas kan ook via de opstalverzekering geregeld zijn. Inbraakwerend glas is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Als je meteen voor het beste wilt gaan dan kies je voor glas met het kwaliteits- en veiligheidskeurmerk 3* SK.

Uitslaande vlammen en oncontroleerbaar vuur

Over de inboedelverzekering wordt nogal eens van mening verschilt. Zo is brandschade bijvoorbeeld een breed begrip. Je kunt deze schade nog weer opdelen in verschillende soorten als directe brandschade, indirecte brandschade, gevolgschade van brand, blikseminslag en ontploffing. Zeker is dat de inboedelverzekering altijd de schade dekt aan de inboedel die als gevolg van brand is ontstaan. De directe schade die je lijdt aan jouw spullen is dan gedekt. Dat geldt ook voor de zogenaamde gevolgschades. Dit zijn bijvoorbeeld rookschade of schade veroorzaakt door roet en ook de schade die is veroorzaakt door bluswater. Mooi voorbeeld van hoe complex de verzekering is, is dat er volgens een aantal verzekeraars alleen sprake is van brand als er sprake is van uitslaande vlammen en oncontroleerbaar vuur. Geen wonder dat er dus nog wel eens wat conflicten en meningsverschillen over de verzekering kunnen ontstaan.

Tagged:

Related Posts